◎calla碎。碎。唸。。。
◎謝謝妳們的留言和來信,隻字片語都是鼓勵與溫暖。。。◎非痞客幫帳號的朋友留悄悄話,我的回覆你會看不到,所以問問題,若希望看到我的回覆,建議不要留悄悄話喔!blog open。。。9/21/2013

d-3拷貝.jpg

calla 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC07155拷貝.jpg

calla 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC06308 (2)拷貝.jpg

calla 發表在 痞客邦 留言(18) 人氣()

DSC01675拷貝.jpg

calla 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC00701拷貝.jpg

calla 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC00930拷貝.jpg

calla 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC00788拷貝

calla 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

  DSC01628拷貝.jpg

calla 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC06695-2拷貝.jpg

calla 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()

DSC00826拷貝.jpg

calla 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC00471拷貝.jpg

calla 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC09991 (2)拷貝

calla 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

DSC00442拷貝.jpg

calla 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  DSC00456拷貝  

calla 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

L1340603 (1)拷貝

calla 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()

calla 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

x-3拷貝.jpg

calla 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC09918拷貝.jpg

calla 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC00987拷貝.jpg

calla 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC05971拷貝.jpg

calla 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()